Lidmaatschap

Lopende zaken Nederland is een initiatief om kleine, onafhankelijke podotherapie praktijken te ontzorgen en naar een hoger niveau te tillen. Dit doen we door middel van samenwerking en gebruikmaking van elkaars expertise en talenten. Bijvoorbeeld door elkaar te inspireren tijdens workshops of kennis te delen via ons online platvorm Niet alleen vakinhoudelijke topics komen aan bod, maar ook algemene ondernemersvraagstukken krijgen een podium. Denk aan ‘Hoe richt ik mijn administratieve processen zo efficiënt mogelijk in?’ of ‘Hoe zorg ik voor meer naamsbekendheid in mijn regio?’. Ook helpen we elkaar door inkoopvoordeel te realiseren voor innoverende producten of (verplichte) cursussen.

Bij de eerste aanmelding voor een lidmaatschap is men ook verplicht om een praktijkscan af te nemen om zicht te krijgen in  de sterke punten van een praktijk en daar waar LZN ondersteuning zou kunnen bieden om de praktijk naar een nog hoger niveau te brengen.
Men gaat het lidmaatschap aan voor minimaal 2 jaar. Een lidmaatschap loopt van 1 jan t/m 31 dec. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor het volgende jaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk voorafgaand aan de datum verstrijken lidmaatschap

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

 

Lidmaatschap
€ 625 excl BTW

Voor: Leden en niet leden

625,00

excl btw

volg ons: