Lidmaatschap A

Je praktijk heeft 1-2 FTE podotherapeut. Het lidmaatschap van het netwerk is gekoppeld aan een organisatie, niet aan het individu. Binnen het netwerk wordt de organisatie vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd persoon. Voor lidmaatschap komen uitsluitend in aanmerking organisaties die een expliciete ambitie hebben het serviceniveau van hun praktijk te verbeteren dan wel op peil te houden.

Een lidmaatschap jaar loopt van 1 januari t/m 31 dec. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende jaar verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk voorafgaand aan de datum verstrijken lidmaatschap. Mocht je gedurende het kalenderjaar lid worden dan zal het lidmaatschap ingaan op de eerste dag van het dan geldende kwartaal. Verandering van FTE in een lopend jaar wordt verrekend per kwartaal. Lid is verplicht dit tijdig te melden.

 

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

 

Lidmaatschap
€ 625 excl BTW

Voor: Leden en niet leden

625,00

excl btw

volg ons: