Waarom lid worden 

Lopende zaken Nederland is een initiatief om kleine, onafhankelijke podotherapie praktijken te ontzorgen en naar een hoger niveau te tillen. Dit doen we door middel van samenwerking en gebruikmaking van elkaars expertise en talenten. Bijvoorbeeld door elkaar te inspireren tijdens workshops of kennis te delen via ons online platvorm Niet alleen vakinhoudelijke topics komen aan bod, maar ook algemene ondernemersvraagstukken krijgen een podium. Denk aan ‘Hoe richt ik mijn administratieve processen zo efficiënt mogelijk in?’ of ‘Hoe zorg ik voor meer naamsbekendheid in mijn regio?’. Ook helpen we elkaar door inkoopvoordeel te realiseren voor innoverende producten of (verplichte) cursussen.

Niet alleen vakinhoudelijke topics komen aan bod, maar ook algemene ondernemersvraagstukken krijgen een podium Laat ons je helpen om ‘moeten’ te veranderen in ‘willen’ en de blinde vlek van jouw organisatie zichtbaar te maken. Word lid en help jezelf en andere kleinere, zelfstandige podotherapeuten om te professionaliseren en kwaliteit te waarborgen.

Als lid van Lopende Zaken Nederland help je jezelf en andere kleinere, zelfstandige podotherapeuten om te professionaliseren en kwaliteit te waarborgen. 

Meld je aan als lid en krijg:

  • toegang tot een netwerk van bevlogen podotherapeuten met veel kennis en kunde
  • twee inspiratiedagen per jaar voor alle leden *
  • een exclusief aanbod van workshops en cursussen*
  • de mogelijkheid tot deelname aan informele bijeenkomsten en activiteiten zoals borrels en ledenuitjes* 
  • inkoopvoordeel op diverse producten en diensten
  • € 200,- per jaar vrij te besteden in onze webshop

* Afhankelijk van het programma kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

Jouw bijdrage

Om elkaar daadwerkelijk te kunnen versterken vragen we van al onze leden een open houding en een actieve kennisbijdrage. Dit kan op heel veel manieren en we denken hier graag met jou over mee.

 

Lidmaatschappen

Lidmaatschap A

1-2 fte
€1250,- per jaar

Lidmaatschap B

2-5 fte
€2150,- per jaar

Lidmaatschap C

5-10 fte
€3450,- per jaar

Lidmaatschap D

10-15 fte
€3600,- per jaar

Lidmaatschap A

Je praktijk heeft 1-2 FTE podotherapeut. Het lidmaatschap van het netwerk is gekoppeld aan een organisatie, niet aan het individu. Binnen het netwerk wordt de organisatie vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd persoon. Voor lidmaatschap komen uitsluitend in aanmerking organisaties die een expliciete ambitie hebben het serviceniveau van hun praktijk te verbeteren dan wel op peil te houden.

Een lidmaatschap jaar loopt van 1 januari t/m 31 dec. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende jaar verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk voorafgaand aan de datum verstrijken lidmaatschap. Mocht je gedurende het kalenderjaar lid worden dan zal het lidmaatschap ingaan op de eerste dag van het dan geldende kwartaal. Verandering van FTE in een lopend jaar wordt verrekend per kwartaal. Lid is verplicht dit tijdig te melden.

Kosten lidmaatschap A € 1250 excl BTW.

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

Lidmaatschap B

Je praktijk heeft 3-5 FTE podotherapeut. Het lidmaatschap van het netwerk is gekoppeld aan een organisatie, niet aan het individu. Binnen het netwerk wordt de organisatie vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd persoon. Voor lidmaatschap komen uitsluitend in aanmerking organisaties die een expliciete ambitie hebben het serviceniveau van hun praktijk te verbeteren dan wel op peil te houden.

Een lidmaatschap jaar loopt van 1 januari t/m 31 dec. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende jaar verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk voorafgaand aan de datum verstrijken lidmaatschap. Mocht je gedurende het kalenderjaar lid worden dan zal het lidmaatschap ingaan op de eerste dag van het dan geldende kwartaal. Verandering van FTE in een lopend jaar wordt verrekend per kwartaal. Lid is verplicht dit tijdig te melden.

Kosten lidmaatschap B € 2150  excl BTW

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

Lidmaatschap C

Je praktijk heeft 6-9 FTE podotherapeut. Het lidmaatschap van het netwerk is gekoppeld aan een organisatie, niet aan het individu. Binnen het netwerk wordt de organisatie vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd persoon. Voor lidmaatschap komen uitsluitend in aanmerking organisaties die een expliciete ambitie hebben het serviceniveau van hun praktijk te verbeteren dan wel op peil te houden.

Een lidmaatschap jaar loopt van 1 januari t/m 31 dec. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende jaar verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk voorafgaand aan de datum verstrijken lidmaatschap. Mocht je gedurende het kalenderjaar lid worden dan zal het lidmaatschap ingaan op de eerste dag van het dan geldende kwartaal. Verandering van FTE in een lopend jaar wordt verrekend per kwartaal. Lid is verplicht dit tijdig te melden.

Kosten lidmaatschap C € 3450 excl BTW

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

Lidmaatschap D

Je praktijk heeft 10-15 FTE podotherapeut. Het lidmaatschap van het netwerk is gekoppeld aan een organisatie, niet aan het individu. Binnen het netwerk wordt de organisatie vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd persoon. Voor lidmaatschap komen uitsluitend in aanmerking organisaties die een expliciete ambitie hebben het serviceniveau van hun praktijk te verbeteren dan wel op peil te houden.

Een lidmaatschap jaar loopt van 1 januari t/m 31 dec. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende jaar verlengd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk voorafgaand aan de datum verstrijken lidmaatschap. Mocht je gedurende het kalenderjaar lid worden dan zal het lidmaatschap ingaan op de eerste dag van het dan geldende kwartaal. Verandering van FTE in een lopend jaar wordt verrekend per kwartaal. Lid is verplicht dit tijdig te melden.

Kosten lidmaatschap C € 3600 excl BTW

Voor uitgebreide informatie verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.

volg ons: